Podaruj swój 1,5% KRS 0000134684, adopcja – cel szczegółowy

Ośrodek Adopcyjny powstał w 1960 roku, jako pierwszy w Polsce, przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, z inicjatywy osób, których pragnieniem było uporządkowanie kwestii adopcji i zapewnienie dzieciom – sierotom naturalnym i społecznym – zastępczego środowiska rodzinnego.

Podaruj swój 1,5% KRS 0000134684, cel szczegółowy: adopcja

Zobacz nasz film