PORADNIA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI DLA RODZIN ADOPCYJNYCH I ZASTĘPCZYCH

zadanie dofinansowywane ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Województwa Mazowieckiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do skorzystania z bezpłatnej oferty specjalistycznego wsparcia kierowanego do rodzin adopcyjnych i zastępczych z terenu województwa mazowieckiego.

Zadanie realizowane jest w formie pilotażu do końca roku 2020.

Wieloletnie doświadczenie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w zakresie organizowania i prowadzenia rożnych form rodzinnej pieczy zastępczej oraz powierzania dzieci do adopcji upoważnia do stwierdzenia, że jest to taki rodzaj opieki nad dzieckiem i rodzicielstwa, który wymaga stałego przyjaznego wsparcia, serdecznej rozmowy, konsultacji, porady, opinii. Wiele rodzin po przysposobieniu dziecka wymaga okresowej (krótko lub długofalowej) pomocy i wsparcia psycho-pedagogicznego. Bezsprzeczna jest potrzeba wsparcia na różnych etapach funkcjonowania rodzin adopcyjnych i zastępczych; od trudności adaptacyjnych na początku i w procesie budowania więzi po trudności związane z budowaniem tożsamości w okresie dorastania i wchodzenia w dorosłość.

Oferta Poradni wpisuje się w potrzebę rozwijania m.in. specjalistycznych form pomocy i opieki nad adoptowanym dzieckiem oraz jego rodziną w okresie przeżywania specyficznych trudności opiekuńczo-wychowawczych. Służyć będzie podniesieniu kompetencji wychowawczych i opiekuńczych tych rodzin, wzmocnieniu pełnienia prawidłowych ról w rodzinie, wsparciu i poprawie funkcjonowania rodzin adopcyjnych przeżywających tego typu trudności. W Polsce nie funkcjonuje poradnia, która specjalizowałaby się w ukierunkowanym poradnictwie dla rodzin adopcyjnych, a rodziny te nie zawsze mogą otrzymać potrzebną pomoc w Ośrodku Adopcyjnym, czy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, szczególnie, gdy rodzina wymaga długoterminowej pracy. Ponadto, chcielibyśmy także wesprzeć adoptowane osoby dorosłe w radzeniu sobie z różnymi trudnościami codzienności, budowaniu tożsamości, w pełnieniu ról społecznych i rodzinnych.

W ofercie Poradni przewidziano:

– konsultacje psychologiczne (indywidualne, rodzinne, także dla dzieci);

– konsultacje pedagogiczne (indywidualne, rodzinne, dla osób dorosłych adoptowanych),

– konsultacje psychiatry dziecięcego,

– psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną,

– psychoterapię traumy u dzieci metodą EMDR,

– grupy wsparcia: dla osób dorosłych adoptowanych, dla opiekunów zastępczych, dla rodziców adopcyjnych dzieci w wieku do 6 lat, dla rodziców adopcyjnych dzieci od lat 7 oraz dla nastolatków w kryzysie tożsamości (lub warsztaty dla nastolatków).

Usługi realizowane są w dwóch lokalach TPD w Warszawie: przy ul. Marszałkowskiej 34/50 i Kredytowej 1a lok. 13 oraz w „Gabinet Centrum” w Alejach Jerozolimskich 31/33. Dokładne informacje, jak również formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: https://poradnia.tpd-maz.org.pl lub pod numerem telefonu +48 662 131 687.