Udzielanie pomocy rodzinom po czasie izolacji w trakcie pandemii

Zaproszenie dla Rodziców

Ośrodek Adopcyjny TPD w Warszawie serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące radzenia sobie z emocjami w rodzinie. Celem szkolenia jest udzielenie pomocy rodzinom po czasie izolacji w trakcie pandemii.
Program szkolenia został oparty o zasady nauczania dorosłych i dzieci. Przewiduje wykorzystanie w trakcie zajęć doświadczeń życiowych uczestników.
Zajęcia będą prowadzone przez Jadwigę Szczegielniak i Izabelę Rutkowską – pedagoga i psychologa posiadających doświadczenie i uprawnienia do prowadzenia zajęć aktywizujących uczestników.
Szkolenie będzie dotyczyło zagadnień radzenia sobie z emocjami w odniesieniu do własnych przeżyć, a także relacji z najbliższymi – małżonkami, dziećmi, rodzicami (rodziną pochodzenia).
Spotkania będą odbywały się co 2 tygodnie w wymiarze 3 godzin jednorazowo – rozpoczynamy 12.10.2021r o godzinie 17.00.
Program szkolenia obejmuje także dalsze pogłębianie wiedzy i kompetencji rodzicielskich podczas następnych modułów, które zostaną zaproponowane uczestnikom po pierwszym cyklu spotkań.
Po zakończeniu zajęć z dorosłymi, w zależności od potrzeb, planujemy zajęcia dla ich dzieci obejmujące radzenie sobie z niechcianymi uczuciami takimi jak złość, gniew, niechęć, poczucie wstydu czy winy.
I cykl zajęć będzie obejmował 9 godzin i dotyczył:
1. Wzajemne poznanie uczestników, ustalenie zasad pracy oraz wprowadzenie do tematu na podstawie filmu „7 uczuć” M. Koterskiego, dyskusja.
2. Uczucia i emocje, ich znaczenie w życiu osobistym i relacjach z innymi.
3. Rozpoznawanie uczuć własnych w relacji z innymi.
Po ukończeniu pierwszego cyklu zajęć przewidujemy przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z rodzinami.
Szkolenie będzie odbywało się w Ośrodku Adopcyjnym TPD w Warszawie przy ul. Kredytowej 1a/13.
Do zaliczenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia o jego ukończeniu wymagane jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach, zapoznanie się z otrzymanymi materiałami oraz wykonanie zadań domowych pomiędzy spotkaniami.
Koszt udziału w 9-godzinnym szkoleniu (przy zakładanym udziale 10-12 osób) to 250 zł za osobę.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Izabelą Rutkowską, psychologiem Ośrodka Adopcyjnego TPD, i.rutkowska@adopcjatpd.pl, 501 615 204.
Podstawą przyjęcia na szkolenie będzie wypełnienie karty rodziny oraz dokonanie opłaty za cykl zajęć.

Serdecznie zapraszamy!