Zatrudnimy psychologa

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Mazowiecki zatrudni psychologa w Ośrodku Adopcyjnym. Oczekiwane doświadczenie, w tym w pracy w obszarze pieczy zastępczej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ośrodkiem.