Mamo, zadbaj o zdrowie i przyszłość swojego dziecka.

Każda kobieta w ciąży powinna dbać o siebie i swoje zdrowie, bo w ten sposób dba o zdrowie swojego dziecka. W sposób szczególny powinna unikać alkoholu, narkotyków i nikotyny. Picie w okresie ciąży jest przyczyną powstawania płodowego zespołu alkoholowego, w skrócie FAS, skutkującego poważnymi nieodwracalnymi zaburzeniami w rozwoju dziecka.

Kobieta, która jest w ciąży i rozważa wyrażenie zgody na adopcję, powinna zgłosić się do wybranego przez siebie Ośrodka Adopcyjnego, w którym uzyska wszelkie potrzebne jej informacje oraz wsparcie. Może jeszcze raz, wraz z pracownikiem Ośrodka, przemyśleć swoją sytuację życiową i uświadomić sobie skutki ewentualnego powierzenia dziecka innej rodzinie. Zgodnie z polskimi przepisami, każda kobieta ma prawo wyrazić zgodę na adopcję swojego dziecka i nie może to podlegać ocenie społecznej.

Kontakt z naszym Ośrodkiem nie oznacza, że dziecko trafi do adopcji, pomoże zaś mamie podjąć najodpowiedniejszą decyzję. Pracownicy Ośrodka zazwyczaj pytają mamę, czy ma jakieś życzenia odnośnie przyszłych rodziców. Podkreślają, że wyrażenie zgody na adopcję nie oznacza porzucenie swojego dziecka, lecz powierzenie go innym rodzicom. W pracy z mamą, ośrodki kierują się zasadą poufności. Informacje od niej uzyskane są przeznaczone wyłącznie do celów adopcyjnych, a w przyszłości być może, także dla jej dziecka.

Każda kobieta ma prawo do bezpłatnego urodzenia dziecka w szpitalu, nawet, gdy nie jest ubezpieczona. Jeżeli nie jest pewna, że będzie mogła je wychowywać, może opuścić szpital bez dziecka po napisaniu stosownego podania. W szpitalu mamą zajmie się lekarz prowadzący, pracownik socjalny lub pielęgniarka. Po urodzeniu dziecka mama ma prawo karmić je piersią lub tego odmówić. Ma również prawo nadać dziecku imię. Jej decyzja o pozostawieniu dziecka w szpitalu nie będzie przez nikogo oceniana.

Jesteś w ciąży i rozważasz powierzenie dziecka do adopcji?


Nie podejmuj żadnego nierozważnego kroku, zgłoś się do Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie przy ul. Kredytowej 1a/13.

W Ośrodku uzyskasz wsparcie i pomoc w podjęciu właściwej i odpowiedzialnej decyzji co do dalszych losów Twojego dziecka. Jeżeli nie masz żadnych możliwości osobistego zajęcia się swoim dzieckiem i jesteś zdecydowana powierzyć je do adopcji, Ośrodek wybierze dla niego rodzinę odpowiedzialną, zdiagnozowaną, przeszkoloną, przygotowaną do rodzicielstwa adopcyjnego. Zawsze możesz zadzwonić lub przyjść do Ośrodka i dowiedzieć się o ogólnej sytuacji Twojego dziecka. W przyszłości, jeśli Twoje dorosłe już dziecko zechce Cię poznać i Ty to zaakceptujesz, będzie mogło nawiązać z Tobą kontakt.

W Ośrodku Adopcyjnym przy ul. Kredytowej przyjmiemy Cię z szacunkiem, zrozumieniem i współczuciem.

Wsparcie dla kobiet rozważających powierzenie dziecka do adopcji