Zestaw dokumentów potrzebnych do adopcji dziecka (oryginały, nie kserokopie; dostarczanych do osoby prowadzącej rodzinę po odbyciu spotkań indywidualnych):


1. Odpis zupełny z aktu małżeństwa wydany przez USC.

2. W przypadku drugiego małżeństwa – odpis orzeczenia rozwodowego z uzasadnieniem.

3. Zaświadczenia lekarskie:

    • o przyczynach nieposiadania dziecka na drodze naturalnej,
    • o ogólnym stanie zdrowia każdego z małżonków i braku chorób zakaźnych, na podstawie badań zleconych przez lekarza pierwszego kontaktu,
    • o stanie zdrowia psychicznego z poradni specjalistycznej, podpisane przez lekarza psychiatrę.

4. Zapytania o karalność.

5. Zaświadczenia z pracy małżonków o wysokości dochodów, zeznanie podatkowe.

6. Podanie do Ośrodka Adopcyjnego z prośbą o pomoc w adopcji dziecka z uzasadnieniem.

7. Aktualne, wspólne zdjęcie małżonków.

8. Życiorysy.

9. Esej na temat wyrażanych w domu rodzinnym emocji i uczuć.