W celu umówienia się na pierwszą, informacyjną wizytę w Ośrodku, prosimy o kontakt telefoniczny:

(22) 826 22 15
501 615 204

Zapraszamy także do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku, gdzie znajdą Państwo różne artykuły o adopcji, wychowaniu i rozwoju dziecka oraz tematy pokrewne.

Adopcja dziecka może być orzeczona wyłącznie dla jego dobra. Niezmiernie ważne są kwalifikacje osobiste przyszłych rodziców oraz spełnianie przez nich kryteriów formalnych:

  • zgoda małżonków na udział w procesie diagnostyczno – szkoleniowym,
  • właściwa motywacja do przyjęcia dziecka u obojga małżonków,
  • oczekiwany 4-letni staż małżeński,
  • niekaralność,
  • dobry stan zdrowia fizycznego i psychicznego,
  • stała praca,
  • odpowiednie warunki materialne i mieszkaniowe, umożliwiające wychowanie dziecka,
  • odpowiednia różnica wieku między kandydatami a dzieckiem.
Zgodnie z przyjętymi standardami małżeństwa zgłaszające się do Ośrodka w wieku do 36 lat mogą przysposobić niemowlę, kandydaci powyżej 36 roku życia mogą starać się o adopcję dziecka powyżej roku i starszego. Do procesu adopcyjnego przyjmujemy kandydatów do 50 roku życia.
Podstawowe wymagania stawiane kandydatom do stworzenia rodzin adopcyjnych są formułowane w oparciu o Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Głównym zadaniem Ośrodka jest przygotowanie kandydatów do rodzicielstwa adopcyjnego. Ważną częścią naszej pracy jest udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej już istniejącym rodzinom adopcyjnym, dorosłym adoptowanym i rodzinom biologicznym. Ośrodek uruchomił w 1990 roku pierwszy w Polsce Adopcyjny Telefon Zaufania dla osób zainteresowanych adopcją, dla istniejących już rodzin adopcyjnych, dla kobiet w nieakceptowanej ciąży, dla dorosłych adoptowanych. Tą drogą zainteresowani mogą uzyskać bezpośrednią pomoc.