Klub Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych

Rodziny skupione przy Ośrodku Adopcyjnym TPD powołały w dniu 28.02 2009 roku Klub Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych. Na pierwszym spotkaniu zostały omówione założenia merytoryczno – organizacyjne, a także cele i zadania Klubu. Przedyskutowano  projekt Regulaminu jego pracy, wysokość rocznej składki członkowskiej, propozycje zadań do planu pracy klubu na rok 2009.

Zarząd Klubu

Przewodnicząca – Agnieszka Putkiewicz

Michał Pączkiewicz

Zastępca

Karolina Borowicz

Sekretarz

Anna Kownacka-Piorun

Skarbnik

Jolanta Grzesiewska

Członek

Z Zarządem Klubu można się kontaktować przekazując informację za pośrednictwem Ośrodka:

Lub bezpośrednio z sekretarzem Klubu:

(22) 826 22 15

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /home/tpdmaz/public_html/adopcja201/wp-content/themes/kinder/functions.php on line 1718

tpd-osrodek@adopcjatpd.pl