W Ośrodku jest zatrudnionych 10 pracowników na 8,5 etatu.

Monika Jagodzińska

oligofrenopedagog,

dyrektor Ośrodka, prezes Mazowieckiego Oddziału TPD.

Grażyna Niedzielska

pedagog,

socjoterapeuta, wicedyrektor Ośrodka.

Irena Czajka

psycholog kliniczny,

specjalista drugiego stopnia, diagnosta dziecięcy (w tym w zakresie FAS), trener PRIDE.

Aleksandra Oracz

pedagog,

pracownik socjalny, psychoterapeuta w podejściu psychodynamicznym, trener PRIDE.

Agnieszka Burkacka

pedagog,

pracownik socjalny, mediator rodzinny, trener PRIDE.

Anna Wójcik

politolog,

pedagog, mediator rodzinny.

Magdalena Kruk - Rogucka

psycholog,

psychoterapeuta systemowy, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, ekspert na forum adopcyjnym Stowarzyszenia „Nasz Bocian”.

Kamila Domagała

psycholog,

pedagog, psychoterapeuta (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach).

Izabela Rutkowska

psycholog,

konsultacje także w języku angielskim

Magdalena Chmielewska

psycholog,

diagnosta dziecięcy

Z Ośrodkiem współpracuje na stałe dwóch pedagogów:

Ewa Malicka

pedagog, specjalista drugiego stopnia.

Jadwiga Szczegielniak

pedagog, trener PRIDE.