Izabela Rutkowska

psycholog,

dyrektor Ośrodka, konsultacje także w języku angielskim

i.rutkowska@adopcjatpd.pl

Grażyna Niedzielska

pedagog,

socjoterapeuta, wicedyrektor Ośrodka.

g.niedzielska@adopcjatpd.pl

Irena Czajka

psycholog kliniczny,

specjalista drugiego stopnia, diagnosta dziecięcy (w tym w zakresie FAS), trener PRIDE.

i.czajka@adopcjatpd.pl

Aleksandra Oracz

pedagog,

pracownik socjalny, psychoterapeuta w podejściu psychodynamicznym, trener PRIDE.

a.oracz@adopcjatpd.pl

Agnieszka Burkacka

pedagog,

pracownik socjalny, mediator rodzinny, trener PRIDE.

a.burkacka@adopcjatpd.pl

Anna Wójcik

politolog,

pedagog, mediator rodzinny.

a.wojcik@adopcjatpd.pl

Wioletta Okrasa

psycholog,

Magdalena Chmielewska

psycholog,

diagnosta dziecięcy

m.chmielewska@adopcjatpd.pl

Z Ośrodkiem współpracuje na stałe dwóch pedagogów:

Ewa Malicka

pedagog, specjalista drugiego stopnia.

Jadwiga Szczegielniak

pedagog, trener PRIDE.