W Ośrodku jest zatrudnionych 8 pracowników na 7 etatach

Monika Jagodzińska

oligofrenopedagog,

dyrektor Ośrodka, prezes Mazowieckiego Oddziału TPD.

Grażyna Niedzielska

pedagog,

socjoterapeuta, wicedyrektor Ośrodka.

Irena Czajka

psycholog kliniczny,

specjalista drugiego stopnia, diagnosta dziecięcy (w tym w zakresie FAS), trener PRIDE.

Aleksandra Oracz

pedagog,

pracownik socjalny, psychoterapeuta w podejściu psychodynamicznym, trener PRIDE.

Agnieszka Burkacka

pedagog,

pracownik socjalny, mediator rodzinny, trener PRIDE.

Anna Wójcik

politolog,

pedagog, mediator rodzinny.

Magdalena Kruk - Rogucka

psycholog,

psychoterapeuta systemowy, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, ekspert na forum adopcyjnym Stowarzyszenia „Nasz Bocian”.

Kamila Domagała

(pracownik na zastępstwo), psycholog,

pedagog, psychoterapeuta (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach).

Sylwia Jaśkiewicz

psycholog,

diagnosta dziecięcy.

Z Ośrodkiem współpracuje na stałe dwóch pedagogów:

Ewa Malicka

pedagog, specjalista drugiego stopnia.

Jadwiga Szczegielniak

pedagog, trener PRIDE.