Mama, która zdecydowała się powierzyć swoje dziecko innej rodzinie, ma prawo do przeżywania smutku rozstania. Powinna dać sobie czas na uporanie się ze swoimi trudnymi emocjami i stratą. Pomaga w tym pożegnanie się z dzieckiem i przepłakanie rozłąki. W tym procesie towarzyszyć jej może pracownik Ośrodka Adopcyjnego.

Mama ma też prawo napisać list do dziecka – do czego jest w Ośrodku Adopcyjnym zachęcana – w którym wyjaśni powód rozstania. Może zostawić dziecku pamiątkę i zdjęcie swojej rodziny. Może też napisać list do przyszłych rodziców, na który rodzice adopcyjni zazwyczaj jednorazowo odpowiadają. W przyszłości może przyjść do Ośrodka Adopcyjnego i uzyskać ogólne informacje o losie swojego dziecka.

Mama, poza prawami, ma również obowiązki wobec dziecka, które powierza do adopcji. Powinna podpisać zgodę na podejmowanie decyzji w sprawach ewentualnego leczenia dziecka na czas jego pobytu w pieczy zastępczej. Może zadbać o sporządzenie odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka do 21 dni od chwili jego urodzenia, choć zazwyczaj robi to szpital. Powinna być w stałym kontakcie z Ośrodkiem Adopcyjnym i miejscem, gdzie przebywa jej dziecko oraz przestrzegać ustawowego czasu 6 tygodni na wyrażenie zgody blankietowej.


Mamo,

jeśli chcesz dowiedzieć się więcej – przyjdź, zadzwoń, poczytaj:

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
ul. Kredytowa 1a/13 w Warszawie
Adopcyjny Telefon Zaufania 22 827 50 23
22 826 22 15; +48 501 615 204
www.adopcjatpd.pl