„Wyjątkowe Bajki dla Dzieci” zostały napisane przez kandydatów na rodziców adopcyjnych podczas warsztatów szkoleniowych, prowadzonych w Ośrodku Adopcyjnym TPD w Warszawie.

Warsztaty prowadzone są według autorskiego programu naszego Ośrodka i noszą nazwę „D.R.O.G.A. do Rodzicielstwa”. Wyraz „DROGA” składa się z pierwszych liter szlachetnych pojęć, zawartych w słowach: Duma, Radość, Odpowiedzialność, Godność, Adopcja.

Ufamy, że cztery miesiące intensywnej pracy podczas szkolenia, w tym pracy nad własnymi emocjami, oczekiwaniami, dają uczestnikom możliwość umocnienia się w podjętej decyzji i dobrego, dojrzałego przygotowania się do tej roli.

Świadectwem tej postawy są przepiękne bajki, pisane sercem.
Wydanie „Wyjątkowych Bajek dla Dzieci” było możliwe dzięki finansowemu wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego, za co serdecznie dziękujemy. Wyrażamy nadzieję, że książeczka ta przysłuży się promocji idei rodzicielstwa adopcyjnego.

Monika Jagodzińska
Dyrektor Ośrodka Adopcyjnego TPD