Spotkanie jubileuszowe z okazji 50 - lecia OAO

21 X 2010 r. w sali Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy Placu Bankowym 3/5 w Warszawie odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 50 – lecia działalności Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego TPD.

Honorowy patronat nad jubileuszem objęli: Pani Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski oraz Marszałek woj. mazowieckiego Pan Adam Struzik.

Uroczystość z okazji 50 - lecia Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego TPD w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

Książka i biuletyn z okazji 50-lecia OAO

adopcyjnehistorie

Wyjątkowe rodzicielstwo.
Adopcyjne historie.

Przygotowanie tej szczególnej książki wiąże się z 50-tą rocznicą powstania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego TPD w Warszawie.

Z okazji 50-lecia wydano również obszerny biuletyn pt: „50 lat Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie”

Gratulacje i podziękowania z okazji 50-lecia OAO


Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy TPD z okazji Jubileuszu 50 – lecia otrzymał wiele listów gratualacyjnych oraz podziękowań za swoją wieloletnią działalność na rzecz dziecka i rodziny od:

Jubileusz - prezentacja