Adopcja dziecka to bardzo ważna decyzja, z którą wiąże się ogromna odpowiedzialność. Rodzice adopcyjni biorą na siebie obowiązek zapewniania dziecku bezpieczeństwa, miłości oraz prawidłowego rozwoju. Wymaga to od nich ogromnego zaangażowania oraz dużo poświęceń. Jednak radość, jaka wynika z rodzicielstwa oraz opiekowania się niewinnym i potrzebującym pomocy maluchem, potrafi wynagrodzić wszystkie trudy. Jakie prawa i obowiązki mają rodzice adopcyjni? Czym różnią się od rodziny zastępczej?

 

Rodzina zastępcza Mazowieckie – kim są rodzice adopcyjni?

 

Adopcja to inaczej przysposobienie dziecka, czyli przyjęcie go do swojej rodziny. Osoby, które się na to decydują, pod względem prawnym niczym nie różnią się od rodziców biologicznych – mają takie same prawa oraz obowiązki względem malucha. Kto może więc stać się rodzicem adopcyjnym i jakie wymagania musi spełniać? Przede wszystkim, osoby takie muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Ich kwalifikacje osobiste oraz motywacja powinny uzasadniać przekonanie, że zdołają wywiązać się w należyty sposób z przyszłych obowiązków. Niezbędne jest, aby posiadali pozytywną opinię kwalifikacyjną oraz ukończyli szkolenie, które organizowane jest przez ośrodek adopcyjny. Celem takiego szkolenia jest upewnienie przyszłych rodziców adopcyjnych w swojej decyzji, wzmocnienie ich umiejętności oraz udzielnie wsparcia na początku nowej drogi życiowej.

 

Adoptować dziecko mogą zarówno małżeństwa bezdzietne, jak i posiadające już dzieci. Muszą to być osoby pełnoletnie, których dzieli odpowiednia różnica wieku z dzieckiem – nie powinna być większa niż 40 lat. Rodzice, którzy chcą przysposobić dziecko, muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ poddawani są specjalnej procedurze przygotowawczej oraz ocenie swoich kwalifikacji. Obejmuje to między innymi wywiad środowiskowy, spotkania z psychologiem czy też szkolenia. Czynności te nie mają na celu utrudnienia przyszłym rodzicom adopcji dziecka, o którym tak marzą. Są one niezbędne, aby przekonać się, że maluch trafi do odpowiedniego domu, w którym będzie mógł się prawidłowo rozwijać, a rodzice będą odpowiednio przygotowani na otoczenie go miłością oraz opieką. Adoptowane dzieci przyjmują nazwisko rodziców, a w ich akcie urodzenia zostają wpisane imiona i nazwiska rodziców adopcyjnych.

 

Rodzina zastępcza niezawodowa Warszawa

 

Rodzina zastępcza w przeciwieństwie do omówionej wcześniej rodziny adopcyjnej jest czasową formą pomocy dziecku. Jej celem jest zapewnienie opieki i wychowanie dzieci, których rodzice nie zostali w pełni pozbawieni władzy rodzicielskiej – co wiąże się z ich niemożnością trwałego przysposobienia. W Polsce wyróżnić można rodziny zastępcze zawodowe oraz niezawodowe. W pierwszym przypadku jeden z rodziców rezygnuje z pracy zawodowej, aby w pełni poświęcić się opiece dziecka – staje się to niejako jego zawodem, więc dostaje za to wynagrodzenie. W drugiej sytuacji rodzice nie rezygnują z własnej pracy. Niezawodowa rodzina zastępcza Warszawa może składać się maksymalnie z trojga dzieci. Między nimi a rodzicami nie powstają więzy prawne, ale mają oni możliwość decydowania o wyborze szkoły małoletniego czy innych ważnych kwestiach.