Ośrodek Adopcyjny udziela wsparcia dorosłym osobom adoptowanym, które potrzebują pomocy i zrozumienia w procesie odnajdywania swojej drogi życiowej, w poszukiwaniu korzeni, swojej historii i członków rodziny biologicznej. Udziela również pomocy osobom szukającym adoptowanych członków swojej rodziny, najczęściej rodzeństwa.

Po uzyskaniu pełnoletniości osoby adoptowane mają prawo do poznania swoich korzeni. Zazwyczaj pragną poznać powody decyzji powierzenia ich do adopcji. Niektórzy dorośli chcieliby poznać mamę, która ich urodziła, odnaleźć ojca, dziadków czy rodzeństwo. Celem tych działań, a czasem i spotkań, jest uporządkowanie historii swojego życia, niezbędne do budowania własnej tożsamości i poczucia wartości.

Ośrodek Adopcyjny wykonuje te zadania poprzez organizację spotkań indywidualnych z zainteresowanymi i ich rodzinami, pomoc w poszukiwaniu rodzeństwa i rodziców biologicznych, pomoc w poznaniu i odtworzeniu historii dziecka do momentu adopcji poprzez analizę posiadanych w Ośrodku dokumentów, pomoc w organizacji spotkań z rodzicami biologicznymi. Udzielamy także wsparcia psychologicznego i przekazujemy informacje z zakresu prawa.

Pracownicy Ośrodka są przekonani, że znajomość własnego pochodzenia, poznanie historii przodków umożliwia kształtowanie własnej tożsamości. Wiemy, jak ważna jest świadomość rodziców adopcyjnych i samych dzieci adoptowanych, iż mają prawo pytać, jak również mają prawo uzyskać odpowiedzi na zadane pytania dotyczące ich historii.

Nie wszyscy zgłaszający się do Ośrodka mają szczęście, czy odwagę, znaleźć swoją biologiczną rodzinę. Są tacy, którzy czują, że nie są na to gotowi i należy to uszanować. Niektórzy pozostają na etapie poznania swojej historii jedynie na podstawie dokumentacji Ośrodka.

W swojej pracy z kandydatami na rodziców adopcyjnych staramy się podkreślać, jak ważna jest ich rola w tym konflikcie lojalności dziecka. Jak istotne jest ich zrozumienie i wsparcie, szacunek dla dziedzictwa swojego dziecka. Wiemy, że rodzice adopcyjni mogą bać się odrzucenia, pretensji, rozczarowania, buntu. Osoby adoptowane mogą zatem ukrywać swoje poszukiwania przed rodzicami adopcyjnymi, nie chcąc ich zranić.

Na podstawie wieloletniego doświadczenia w powierzaniu dzieci mamy pewność, że im później osoby adoptowane dowiedzą się o swojej przeszłości, tym jest im trudniej. Ale nie dlatego, że są adoptowane, tylko dlatego, że nikt z nimi wcześniej nie rozmawiał na ten temat. Adoptowany może również pragnąć podzielić się radością z odnalezienia. Chciałby, żeby to zostało zaakceptowane w oczach tych, którzy go wychowali – w oczach ważnych dla siebie osób. Znamy takie świadectwa dorosłych adoptowanych.

Zapraszamy zatem osoby, które chciałyby uzyskać pomoc w odnajdywaniu swojej tożsamości ale również te, których świadectwo pomogłoby naszym kandydatom stać się dobrymi rodzicami dla adoptowanego dziecka. Świadectwo takie można składać poprzez bezpośredni udział w naszych szkoleniach i poprzez spisanie a następnie zamieszczanie swoich historii na stronie Ośrodka. Bardzo zachęcamy i dziękujemy za to wsparcie!

Osobą spotykającą się z dorosłymi adoptowanymi i ich rodzinami jest pani Anna Wójcik, pracownik naszego Ośrodka.